Tematy katechez, terminy spotkań, zadania dla rodziców – rok szkolny i katechetyczny 2018/2019

Tematy katechez, terminy spotkań, zadania dla rodziców – rok szkolny i katechetyczny 2018/2019

Termin I Komunii św.:

19 V 2019 godz. 10.00 (niedziela)

Rocznica I Komunii św.:  26 V 2019 godz. 11.30 (niedziela)

Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 raz w miesiącu: (daty wpisujemy w książeczkę praktyk religijnych – strona 6) Terminy: 16.09.18; 14.10.18; 18.11.18; 09.12.18; 13.01.19; 10.02.19; 10.03.19; 14.04.19; 12.05.19

Terminy obowiązkowych prób liturgicznych zostaną podane na początku kwietnia 2019.

Wrzesień

Msza św. Katecheza: Zobowiązania rodziców wynikające z sakramentu chrztu. Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka).

Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy III.

Zadanie dla rodziców: metryka chrztu (dostarczyć do końca grudnia 2018), zakup dzienniczka praktyk religijnych, różańca, książeczki do I Komunii św.

Wypełnioną deklarację składamy w niedzielę 14 października podczas Mszy św. o godz. 11.30

Październik

Msza św. Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców. (Uwaga! Różańce zakupując sami rodzice, a ich błogosławieństwo nastąpi podczas pierwszej modlitwy różańcowej prowadzonej przez dzieci)

Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

Udział w nabożeństwie różańcowym – czwartek godz. 17.30 (swój udział zaznaczmy kolorując koralik w książeczce praktyk religijnych – strona 9)

Listopad

Msza św. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.

Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych. Udział przynajmniej w jednym nabożeństwie wspominkowym. (uzupełniamy stronę 10 dzienniczka)

Grudzień

Msza św.

Katecheza: Naucz nas modlić się” (rodzaje i formy modlitwy, przygotowanie do Mszy św., post eucharystyczny, odpowiedni strój i zachowanie)

Zadanie dla rodziców: uczestnictwo w roratach – dzieci przychodzą z lampionami (swój udział zapisujemy na stronie 11 w dzienniczku), rekolekcjach (Msza św. z udziałem dzieci godz. 16.30)

Styczeń

Msza św.

Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).

Luty

Msza św.

Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).

Zadanie dla rodziców: przyjść z dzieckiem do Kościoła na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu i kilka minut w ciszy adorować (niedziela od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00)

Marzec

Msza św. Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.

Katecheza: Dlaczego warto chodzić do spowiedzi?” (Przygotowanie dziecka do spowiedzi, warunki dobrej spowiedzi, pojęcie grzechu) 

Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi; udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej (swój udział zapisujemy w dzienniczku na stronie 13).

Dla chętnych wyjazd na Drogę Krzyżową do Głotowa.

Kwiecień / Maj

Msza św. Uroczystość I Komunii św. dzieci.

Katecheza: „Sprawujemy Eucharystię”.

Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.; udział w nabożeństwie majowym (zaznaczamy na stronie 14 dzienniczka)

„Biały Tydzień”(od poniedziałku do piątku włącznie, w tym wtorek 21.05.2018 piesza pielgrzymka do Krosna)

Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie (zbiórki w soboty o godz. 10.00 w Kościele czy w scholkę parafialną (zbiórki w piątki o godz. 16.00 w salce katechetycznej).

Podczas przygotowań kandydat do I komunii świętej zobowiązany jest opanować: (w dzienniczku na stronie 20 znajduje się arkusz ocen). Zaliczenia odbywają się w szkole podczas katechezy lub innym czasie wyznaczonym przez katechetę.

1. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

2. Przykazanie miłości Boga i bliźniego

3. Główne prawdy wiary

4. 10 Przykazań Bożych

5. 5 Przykazań kościelnych

6. 7 Sakramentów świętych

7. Warunki dobrej spowiedzi  (czas zaliczenia – kwiecień)

8. Formuła spowiedzi świętej (czas zaliczenia – kwiecień)

9. a) spowiedź powszechna

b) Chwała na wysokości Bogu

c) Wyznanie wiary (Wierzę …)

10. Sposób odmawiania Różańca – październik (tajemnice różańca świętego: radosne, chwalebne, światła i bolesne)

11. Modlitwa za zmarłych – listopad

12. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

13. Stacje Drogi Krzyżowej

14. Pod Twoją Obronę

Każde dziecko powinno mieć opanowane modlitwy: Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska), Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie), Aniele Boży.

Podczas I Komunii św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – potrzebne są białe świece (najlepiej z chrztu św.)

Odpowiedzialni za przygotowanie I Komunii św. i rocznicy są: ks. Maciej Burdyński; panie katechetki: Janina Krzyżanowska i Beata Gramś.

Rodzice dzieci nie będących naszymi parafianami muszą dostarczyć zgodę ze swojej parafii na przyjęcia I Komunii św. poza swoją parafią (na początku przygotowań).

Dodatkowa lektura dla rodziców:

Pierwsza Komunia święta Twojego dziecka. Czyli o tym, jak dobrze się do niej przygotować. Marta i Marek Babik. Kraków 2016.

Domownik dodatek dla Rodziny. Kto spożywa moje Ciało, ma życie. Warszawa 2017.

Dzisiaj jest

sobota,
17 kwietnia 2021

(107. dzień roku)

Czytania na dziś

Znalezione obrazy dla zapytania: czytania mszalne 2020

Święta

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Papieskie intencje modlitewne

kwiecień 2021

Intencja powszechna - Podstawowe prawa Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Rok św. Józefa

Archidiecezja warmińska

 

Biskup diecezjalny:

abp Józef GÓRZYŃSKI

dokumenty

Biskup Pomocniczy:

                 bp Janusz OSTROWSKI

Biskup senior: 

                 abp Wojciech ZIEMBA

Biskup senior: 

abp Edmund PISZCZ 

Biskup senior: 

bp Julian WOJTKOWSKI