Tematy katechez, terminy spotkań, zadania dla rodziców – rok szkolny i katechetyczny 2017/2018

 

Termin I Komunii św.: 20 V 2018 godz. 10.00 (niedziela) Rocznica I Komunii św.:  27 V 2017 godz. 11.30 (niedziela)

Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 raz w miesiącu: (daty wpisujemy w książeczkę praktyk religijnych – strona 6)

Terminy obowiązkowych prób liturgicznych zostaną podane na początku kwietnia 2018.

Wrzesień

Msza św. Katecheza: Zobowiązania rodziców wynikające z sakramentu chrztu. Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka).

Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy III.

Zadanie dla rodziców: metryka chrztu (dostarczyć do końca grudnia 2017), zakup dzienniczka praktyk religijnych, różańca, książeczki do I Komunii św.

Wypełnioną deklarację składamy do końca września 2017 r. u katechety uczącego dziecko.

Październik

Msza św. Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców.

Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

Udział w nabożeństwie różańcowym – wtorek godz. 17.30 (swój udział zaznaczmy kolorując koralik w książeczce praktyk religijnych – strona 9)

Listopad

Msza św. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.

Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych. Udział przynajmniej w jednym nabożeństwie wspominkowym. (uzupełniamy stronę 10 dzienniczka)

Grudzień

Msza św.

Katecheza: „Naucz nas modlić się” (rodzaje i formy modlitwy, przygotowanie do Mszy św., post eucharystyczny, odpowiedni strój i zachowanie)

Zadanie dla rodziców: uczestnictwo w roratach (swój udział zapisujemy na stronie 11 w dzienniczku), rekolekcjach (Msza św. z udziałem dzieci godz. 16.30)

Styczeń

Msza św.

Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).

Luty

Msza św.

Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).

Zadanie dla rodziców: przyjść z dzieckiem do Kościoła na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu i kilka minut w ciszy adorować (niedziela od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00)

Wybór kamerzysty, dekoracji Kościoła, organisty, sprzątających Kościół. 

Marzec

Msza św. Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.

Katecheza: Dlaczego warto chodzić do spowiedzi?” (Przygotowanie dziecka do spowiedzi, warunki dobrej spowiedzi, pojęcie grzechu) 

Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi; udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej (swój udział zapisujemy w dzienniczku na stronie 13).

Kwiecień / Maj

Msza św. Uroczystość I Komunii św. dzieci.

Katecheza: „Sprawujemy Eucharystię”.

Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.; udział w nabożeństwie majowym (zaznaczamy na stronie 14 dzieniczka)

„Biały Tydzień”:

Poniedziałek – dzień wdzięczności Panu Bogu.

Wtorek – dziękujemy Jezusowi za katechetów, wychowawców i nauczycieli; poświęcenie pamiątkowych obrazków.

Środa – polecamy Bogu wszystkie dzieci na świecie.

Czwartek – dzień wdzięczności ojcom (przyrzeczenia abstynenckie).

Piątek – dzień wdzięczności matkom; czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Sobota – oddanie się w opiekę Matce Bożej (pielgrzymka do Krosna, wspólne ognisko).

Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie czy w scholkę parafialną.

Podczas przygotowań kandydat do I komunii świętej zobowiązany jest opanować: (w dzienniczku na stronie 20 znajduje się arkusz ocen). Zaliczenia odbywają się w szkole podczas katechezy.

1. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu – październik

2. Przykazanie miłości Boga i bliźniego – październik

3. Główne prawdy wiary - listopad

4. 10 Przykazań Bożych – listopad

5. 5 Przykazań kościelnych – styczeń

6. 7 Sakramentów świętych – grudzień

7. Warunki dobrej spowiedzi – kwiecień

8. Formuła spowiedzi świętej – kwiecień

9. a) spowiedź powszechna – luty

b) Chwała na wysokości Bogu – luty

c) Wyznanie wiary (Wierzę …)

10. Sposób odmawiania Różańca – październik

11. Modlitwa za zmarłych – listopad

12. Wierzę w Boga (Skład Apostolski) – grudzień

Każde dziecko powinno mieć opanowane modlitwy: Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska), Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie), Aniele Boży.

Odpowiedzialni za przygotowanie I Komunii św. i rocznicy są: ks. Maciej Burdyński; panie katechetki: Janina Krzyżanowska i Beata Gramś.

Dodatkowa lektura dla rodziców:

Pierwsza Komunia święta Twojego dziecka. Czyli o tym, jak dobrze się do niej przygotować. Marta i Marek Babik. Kraków 2016.

 

Domownik dodatek dla Rodziny. Kto spożywa moje Ciało, ma życie. Warszawa 2017. 

Dzisiaj jest

wtorek,
21 sierpnia 2018

(233. dzień roku)

Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Piusa X, papieża

 

Rok św. Stanisława Kostki

Papieskie intencje modlitewne

sierpień 2018

Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Archidiecezja warmińska

 

Biskup diecezjalny:

abp Józef GÓRZYŃSKI

dokumenty

Biskup Pomocniczy:

                 bp Janusz OSTROWSKI

Biskup senior: 

                 abp Wojciech ZIEMBA

Biskup senior: 

abp Edmund PISZCZ 

Biskup senior: 

bp Julian WOJTKOWSKI