Dane kandydata

Dane kandydata

Nazwisko i imię kandydata:

 

Szkoła i klasa:

 

Adres zamieszkania:

 

Nr telefonu rodziców/opiekunów:

 

E-mail kandydata:

 

Data i miejsce urodzenia:

 

Rok chrztu:

 

Parafia chrztu św.:

 

Nauczyciel religii:

 

 

Kandydaci ochrzczeni poza parafią p.w. św. Jana Chrzciciela proszeni są do końca 2016 roku o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do bierzmowania. Deklaracje należy przynieść do kościoła 16.10.16r. na Msze św. o godz. 18.00. Prosimy o obecność również rodziców/opiekunów na Mszy św. i spotkaniu w dniu rozpoczęcia przygotowania.

 

DEKLARACJA KANDYDATA

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja,.............................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

- regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

- systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania;

- uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych i czerwcowych;

- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga. Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

 

......................................................

                                                                     data i podpis kandydata

 

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.

 

 

................................................................

                                                             data i podpis rodziców/opiekunów

Zegar

Święta

Poniedziałek, XX Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Hasło Roku Duszpasterskiego

2016/2017

Znalezione obrazy dla zapytania idźcie i głoście

Bierzmowanie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 sierpnia 2017

(233. dzień roku)

Papieskie intencje modlitewne

sierpień 2017

  • Intencja ogólna:  Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Archidiecezja warmińska

 

Biskup diecezjalny:

abp Józef GÓRZYŃSKI

dokumenty

Biskup senior: 

                 abp Wojciech ZIEMBA

Biskup senior: 

abp Edmund PISZCZ 

Biskup senior: 

bp Julian WOJTKOWSKI

 

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

 

140. rocznica objawień gietrzwałdzkich

oraz 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej

 

100. rocznica objawień w Fatimie

Znalezione obrazy dla zapytania objawienia w Fatimie

 

 Znalezione obrazy dla zapytania rok brata alberta chmielowskiego